II República

1938 II REPUBLICA 25 CENTIMOS. Ord.Cat.70

1938 II REPUBLICA 25 CENTIMOS

8,00 €

1937 II REPUB. 50 CTMOS.. Ord.Cat.71

1937 II REPUB. 50 CTMOS.

4,00 €

1937 II REPUBLICA 1 PESETA laton. Ord.Cat.72

1937 II REPUBLICA 1 PESETA laton

6,50 €

1933*34 + 1937 1 + 1 Pta. Ord.Cat.73

1933*34 + 1937 1 + 1 Pta

12,00 €

1933-34 II REPUBLICA 1 PESETA. Ord.Cat.74

1933-34 II REPUBLICA 1 PESETA

11,00 €

1933*34 II REPUBLICA 1 PESETA. Ord.Cat.75

1933*34 II REPUBLICA 1 PESETA

12,00 €

1933-34 II REPUBLICA 1 PESETA. Ord.Cat.76

1933-34 II REPUBLICA 1 PESETA

15,00 €

II REPUBLICA LOTE 6 MONEDAS. Ord.Cat.77

II REPUBLICA LOTE 6 MONEDAS

32,00 €

II REPUBLICA LOTE 4 piezas diferentes. Ord.Cat.78

II REPUBLICA LOTE 4 piezas diferentes

21,00 €

II REP. LOTE 6 MONEDAS DIFERENTES. Ord.Cat.79

II REP. LOTE 6 MONEDAS DIFERENTES

17,00 €