Año 2015

2015 ALEMANIA 2 EUROS IGLESIA SAN PABLO

2015 ALEMANIA 2 EUROS IGLESIA SAN PABLO

4,50 €

2015 ALEMANIA 2 EUROS REUNIFICACION ALEMANA

2015 ALEMANIA 2 EUROS REUNIFICACION ALEMANA

4,50 €

2015 LITUANIA 2 EUROS IDIOMA LITUANO

2015 LITUANIA 2 EUROS IDIOMA LITUANO

5,50 €

2015 LUXEMBURGO 2 EUROS DINASTIA NASSAU

2015 LUXEMBURGO 2 EUROS DINASTIA NASSAU

4,50 €

2015 LUXEMBURGO 2 EUROS ASCENSION TRONO

2015 LUXEMBURGO 2 EUROS ASCENSION TRONO

4,50 €

2015 FRANCIA 2 EUROS PAZ EUROPA

2015 FRANCIA 2 EUROS PAZ EUROPA

4,50 €

2015 FRANCIA 2 EUROS FIESTA FEDERACION

2015 FRANCIA 2 EUROS FIESTA FEDERACION

4,50 €

2015 FINLANDIA 2 EUROS JEAN SIBELIUS

2015 FINLANDIA 2 EUROS JEAN SIBELIUS

4,50 €

2015 FINLANDIA 2 EUROS AKSELI GALLEN-KALLELA

2015 FINLANDIA 2 EUROS AKSELI GALLEN-KALLELA

5,00 €

2015 ESPAÑA 2 EUROS CUEVA ALTAMIRA

2015 ESPAÑA 2 EUROS CUEVA ALTAMIRA

3,50 €

2015 LETONIA 2 EUROS PRESIDENCIA

2015 LETONIA 2 EUROS PRESIDENCIA

4,50 €

2015 LETONIA 2 EUROS CIGÜEÑA NEGRA

2015 LETONIA 2 EUROS CIGÜEÑA NEGRA

4,50 €