Año 2014

2014 ALEMANIA 2 EUROS BAJA SAJONIA

2014 ALEMANIA 2 EUROS BAJA SAJONIA

4,50 €

2014 ANDORRA 2 EUROS CONSELL EUROPA

2014 ANDORRA 2 EUROS CONSELL EUROPA

25,00 €

2014 BELGICA 2 EUROS CRUZ ROJA

2014 BELGICA 2 EUROS CRUZ ROJA

15,00 €

2014 BELGICA 2 EUROS I GUERRA MUNDIAL

2014 BELGICA 2 EUROS I GUERRA MUNDIAL

4,50 €

2014 ESLOVAQUIA 2 EUROS X Aniv. ENTRADA U.E

2014 ESLOVAQUIA 2 EUROS X Aniv. ENTRADA U.E

4,50 €

2014 ESLOVENIA 2 EUROS BARBARA CELJE

2014 ESLOVENIA 2 EUROS BARBARA CELJE

4,50 €

2014 ESPAÑA 2 EUROS PROCLAMACIÓN FELIPE VI

2014 ESPAÑA 2 EUROS PROCLAMACIÓN FELIPE VI

3,50 €

2014 FINLANDIA 2 EUROS TAPIOVAARA

2014 FINLANDIA 2 EUROS TAPIOVAARA

4,50 €

2014 FINLANDIA 2 EUROS TOVE JANSSON

2014 FINLANDIA 2 EUROS TOVE JANSSON

4,50 €

2014 FRANCIA 2 EUROS DIA D

2014 FRANCIA 2 EUROS DIA D

4,50 €

2014 FRANCIA 2 EUROS SIDA

2014 FRANCIA 2 EUROS SIDA

4,50 €

2014 GRECIA 2 EUROS GRECO

2014 GRECIA 2 EUROS GRECO

4,50 €