Año 2016

2016 ALEMANIA 2 EUROS SAJONIA - DRESDE

2016 ALEMANIA 2 EUROS SAJONIA - DRESDE

4,50 €

2016 ANDORRA 2 EUROS RADIO Y TELEVISION ANDORRANAS

2016 ANDORRA 2 EUROS RADIO Y TELEVISION ANDORRANAS

22,50 €

2016 ANDORRA 2 EUROS REFORMA 1866

2016 ANDORRA 2 EUROS REFORMA 1866

22,50 €

2016 AUSTRIA 2 EUROS BANCO NACIONAL

2016 AUSTRIA 2 EUROS BANCO NACIONAL

4,50 €

2016 BELGICA 2 EUROS JJOO de RIO

2016 BELGICA 2 EUROS JJOO de RIO

10,50 €

2016 BELGICA 2 EUROS NIÑOS DESAPARECIDOS

2016 BELGICA 2 EUROS NIÑOS DESAPARECIDOS

10,50 €

2016 ESLOVAQUIA 2 EUROS PRIMERA PRESIDENCIA

2016 ESLOVAQUIA 2 EUROS PRIMERA PRESIDENCIA

4,50 €

2016 ESLOVENIA 2 EUROS INDEPENDENCIA

2016 ESLOVENIA 2 EUROS INDEPENDENCIA

4,50 €

2016 ESPAÑA 2 EUROS ACUEDUCTO de SEGOVIA

2016 ESPAÑA 2 EUROS ACUEDUCTO de SEGOVIA

3,50 €

2016 ESTONIA 2 EUROS PAUL KERES

2016 ESTONIA 2 EUROS PAUL KERES

5,00 €

2016 FINLANDIA 2 EUROS EINO LEINO

2016 FINLANDIA 2 EUROS EINO LEINO

4,50 €

2016 FINLANDIA 2 EUROS G.WRIGHT

2016 FINLANDIA 2 EUROS G.WRIGHT

4,50 €